Newsletter

Nauka i technologie

Ceremonia wręczenia nagród zwycięzcom Nagrody Japońskiej 2024 z udziałem Ich Cesarskich Mości Cesarza i Cesarzowej Japonii

24.04.2024, 09:13aktualizacja: 24.04.2024, 09:16

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Prof. Sir Brian J. Hoskins i prof. John Michael Wallace odebrali nagrody w dziedzinie zasobów, energii, środowiska i infrastruktury społecznej.

Prof. Ronald M. Evans otrzymał nagrodę w dziedzinie nauk medycznych i farmaceutycznych.

TOKIO -- (BUSINESS WIRE) -- We wtorek 16 kwietnia odbyła się ceremonia rozdania nagród zorganizowana przez Japan Prize Foundation (przewodniczący: Hiroshi Komiyama) w Hotelu Imperial w Tokio położonym w okręgu Chiyoda. Wydarzenie miało na celu uhonorowanie naukowców, którzy dokonali oryginalnych i przełomowych osiągnięć w dziedzinie nauki i technologii na całym świecie oraz wnieśli znaczący wkład na rzecz utrzymania pokoju i zwiększenia dobrobytu dla całej ludzkości.

W uroczystości udział wzięli prof. sir Brian J. Hoskins (Zjednoczone Królestwo) oraz prof. John Michael Wallace (USA), laureaci nagrody w dziedzinie zasobów, energii, środowiska i infrastruktury społecznej, oraz prof. Ronald M. Evans (USA), zdobywca nagrody w dziedzinie nauk medycznych i farmaceutycznych. W każdej z dziedzin, laureatom nagród o wartości 100 mln jenów, wręczono również dyplomy oraz medale okolicznościowe.

Co roku w plebiscycie Nagrody Japońskiej około 15 500 wybitnych naukowców i inżynierów z całego świata zgłasza kandydatury potencjalnych zwycięzców, a ostateczni laureaci są wyłaniani w drodze rygorystycznej oceny trwającej ok. 1 roku. W 2024 r. Fundacja otrzymała 130 nominacji w dziedzinie zasobów, energii, środowiska i infrastruktury społecznej oraz 198 zgłoszeń w dziedzinie nauk medycznych i farmaceutycznych. Tegoroczni laureaci zostali wybrani spośród grona 328 kandydatów.

W uroczystości wzięło udział ok. 150 zaproszonych gości, w tym japońska para cesarska, trzech ministrów oraz inni powiązani urzędnicy, a także przedstawiciele różnych grup społecznych. Jego Cesarska Mość wygłosił uwagi, następnie wszyscy trzej laureaci zaprezentowali swoje wystąpienia, po czym gratulacje złożył im Hidehisa Otsuji, przewodniczący Izby Radców.

Nagranie z tegorocznej ceremonii wręczenia nagród jest dostępne pod poniższymi linkami.

Wersja w języku japońskim: https://www.youtube.com/live/9u7k6Al_MlU?si=B8EhDuvEByzFlTKB 

Wersja w języku angielskim: https://www.youtube.com/live/FsNvb9V0ODo?si=vAlfPk94QvCq4Iac 

Informacje o Nagrodzie Japońskiej

Ustanowienie Nagrody Japońskiej w 1981 r. wiązało się z pragnieniem japońskiego rządu, by stworzyć uznaną przez społeczność międzynarodową nagrodę, która przyczyni się do rozwoju naukowo-technologicznego na całym świecie. Dzięki wsparciu otrzymanemu w drodze licznych darowizn Fundacja Japan Prize Foundation otrzymała w 1983 r. poparcie rządu Japonii. Nagroda Japońska przyznawana jest naukowcom i inżynierom z całego świata, których oryginalne i niezwykłe osiągnięcia przyczyniają się do postępów w ich dziedzinach oraz do utrzymania pokoju i zwiększenia dobrobytu całej ludzkości. Nagrodę mogą otrzymać badacze z wszystkich dziedzin nauki i techniki, a każdego roku wybierane są dwie dziedziny z uwzględnieniem aktualnych trendów w rozwoju naukowo-technicznym. Co do zasady w każdej z tych dziedzin nagrodę przyznaje się jednej osobie, która otrzymuje dyplom, medal i nagrodę pieniężną. W każdej ceremonii wręczenia nagród bierze udział para cesarska, trzech ministrów i inni powiązani urzędnicy oraz przedstawiciele różnych innych grup społecznych.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240416784824/pl/ 

Źródło: The Japan Prize Foundation

KONTAKT:

Zapytania dotyczące niniejszej informacji prasowej:

Biuro Public Relations Nagrody Japońskiej

e-mail: japanprize@ml.prap.co.jp 

Źródło informacji: Business Wire

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.04.2024, 09:13
Źródło informacji Business Wire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ