Newsletter

Zdrowie i styl życia

Otwarcie Laboratorium Biologii RNA w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

15.01.2020, 10:19aktualizacja: 15.01.2020, 10:19

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Logo
Logo
9 stycznia br., w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK), miało miejsce uroczyste otwarcie nowej grupy badawczej - Laboratorium Biologii RNA, działającej pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Dziembowskiego, laureata prestiżowego międzynarodowego konkursu na kierownika pracowni w MIBMiK.

„Żyjemy w erze post-genomicznej, czyli w czasach kiedy znamy już wszystkie geny i identyfikujemy mutacje, które prowadzą do chorób genetycznych lub nowotworowych. Jednakże, aby zrozumieć sposób działania genów i zaproponować nowe podejścia terapeutyczne niezbędne jest poznanie mechanizmów regulacyjnych. Zachodzą one na wielu etapach, ale jednym z najciekawszych jest regulacja na poziomie RNA” – powiedział A. Dziembowski.

Tą problematyką będzie zajmować się grupa prof. Dziembowskiego, wybitnego polskiego biologa, autora publikacji opisujących mechanizmy post-transkrypcyjnej regulacji ekspresji genów. Poza aspektami czysto badawczymi, grupa prof. Dziembowskiego stara się wspierać badania translacyjne w naszym kraju.

Laboratorium Biologii RNA powstało dzięki funduszom z unijnego programu ERA Chairs Horyzont 2020, pt. „Molekularne szlaki sygnałowe w zdrowiu i w chorobie - Interdyscyplinarne Centrum Doskonałości”, akronim: MOSaIC (ang.: „MOlecular Signalling in Health and Disease - Interdisciplinary Centre of Excellence). Z projektu, zaplanowanego na lata 2018 – 2023 finansowane są również inne inicjatywy w zarządzaniu nauką, m.in. promocja otwartego dostępu do publikacji i danych naukowych, profesjonalna obsługa doradcza w obszarze komercjalizacji i wynalazków oraz nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi.

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie powstał na mocy umowy pomiędzy UNESCO a Rządem RP. Jego misją jest prowadzenie najwyższej jakości badań podstawowych w zakresie biologii molekularnej i komórkowej oraz badań biomedycznych patogenezy chorób cywilizacyjnych w celu poszukiwania nowych strategii terapeutycznych. Obszary zainteresowań MIBMiK to biologia strukturalna, inżynieria białek, bioinformatyka, genomika, biologia komórki, neurobiologia i neurodegeneracja. Najważniejsze sukcesy naukowców Instytutu to publikacje w czołowych czasopismach naukowych, prestiżowe granty (ERC, Wellcome Trust, HHMI, TEAM FNP, MAESTRO NCN) oraz członkostwa w wiodących organizacjach międzynarodowych promujących doskonałość (EMBO, Academia Europaea).

KONTAKT:

Magdalena Krupa

tel. +22 59-70-772

e-mail: mkrupa@iimcb.gov.pl

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 15.01.2020, 10:19
Źródło informacji Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ