Newsletter

ENEA SA (36/2023) Otrzymanie oferty nabycia akcji spółki Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.

21.08.2023, 14:25aktualizacja: 21.08.2023, 14:26

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 36/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2022 z 18 czerwca 2022 r. dotyczącego podpisania listu intencyjnego w sprawie nabycia przez Skarb Państwa akcji spółki Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. ("LWB"), Zarząd ENEA S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż 21 sierpnia 2023 r. otrzymał od Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych ofertę nabycia pakietu 21 962 189 akcji LWB należących do ENEA S.A. z zastosowaniem ceny w kwocie 45 złotych za jedną akcję ("Oferta").

Zgodnie z otrzymaną Ofertą, nabycie przedmiotowego pakietu akcji nastąpi w oparciu o art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, bez wezwania na podstawie art. 75 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Cena za pakiet akcji LWB stanowiący własność ENEA S.A. zostanie uregulowana w formie skarbowych papierów wartościowych przekazanych za pośrednictwem Funduszu Reprywatyzacji.

Jednocześnie w treści Oferty Minister Aktywów Państwowych poinformował, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ("UOKiK"), potwierdził, iż nie istnieje obowiązek zgłoszenia i uzyskania zgody Prezesa UOKiK na przeprowadzenie transakcji, a także że Komisja Nadzoru Finansowego potwierdziła stanowisko Ministerstwa Aktywów Państwowych, iż taka transakcja jest zgodna z ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Emitent zapozna się z otrzymaną Ofertą, a jej ewentualna akceptacja będzie uzależniona od pozyskania przez Spółkę niezbędnych zgód korporacyjnych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 21.08.2023, 14:25
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ