Newsletter

MF: Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – marzec 2024 r. (komunikat)

15.04.2024, 14:26aktualizacja: 15.04.2024, 14:28

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Finansów informuje:

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – marzec 2024 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2024 r. wyniosło:

- dochody 146,4 mld zł, tj. 21,5 proc. - wydatki 170,9 mld zł, tj. 19,7 proc. - deficyt 24,5 mld zł, tj. 13,3 proc.

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń – marzec 2024 r.

W okresie styczeń – marzec 2024 r. dochody budżetu państwa wyniosły ok. 146,4 mld zł i były wyższe o ok. 21,8 mld zł (tj. 17,4 proc.) w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego (124,7 mld zł, tj. 20,7 proc. planu).

Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 131,4 mld zł i były wyższe w stosunku do wykonania w okresie styczeń - marzec 2023 r. o ok. 22,2 mld zł (tj. 20,3 proc.), w tym:

- dochody z podatku VAT wyniosły 75,3 mld zł i były wyższe o ok. 16,1 mld zł ( 27,3 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – marzec 2023 r., - dochody z podatku akcyzowego wyniosły 19,5 mld zł i były wyższe o ok. 0,7 mld zł (tj. 3,5 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – marzec 2023 r., - dochody z podatku PIT wyniosły 13,9 mld zł i były wyższe o ok. 2,5 mld zł (tj. 22,0 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – marzec 2023 r., - dochody z podatku CIT wyniosły 18,0 mld zł i były wyższe o ok. 2,9 mld zł (tj. 19,1 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – marzec 2023 r.

W okresie styczeń - marzec 2024 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 15,0 mld zł i było niższe o ok. 0,4 mld zł (tj. 2,4 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – marzec 2023 r.

W przypadku dochodów z tytułu podatku CIT należy zwrócić uwagę, że w 2023 r. termin rozliczenia rocznego został przedłużony do końca czerwca, natomiast w 2024 r. termin ten upłynął z końcem marca, co wpływa na porównania miesięczne między tymi latami.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń – marzec 2024 r. Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – marzec 2024 r. wyniosło ok. 170,9 mld zł tj. 19,7 proc. planu, jednocześnie było wyższe o ok. 34,2 mld zł (tj. o 25,0 proc.) w stosunku do tego samego okresu roku 2023 r. (136,7 mld zł, tj. 19,7 proc. planu).

W okresie styczeń – marzec 2024 r. najwyższe wydatki odnotowano w następujących częściach budżetu państwa:

- Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego – w wysokości 40,8 mld zł tj. 34,6 proc. planu, - Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w wysokości 31,0 mld zł tj. 17,2 proc. planu, - Obrona Narodowa – w wysokości 18,1 mld zł tj. 15,4 proc. planu, - Budżety Wojewodów - w wysokości 12,8 mld zł tj. 28,5 proc. planu, - Sprawy wewnętrzne – w wysokości 9,9 mld zł tj. 23,1 proc. planu, - Środki własne UE- w wysokości 9,1 mld zł tj. 26,3 proc. planu, - Szkolnictwo wyższe i nauka – w wysokości 7,3 mld zł tj. 23,4 proc. planu, - Obsługa długu Skarbu Państwa – w wysokości 7,2 mld zł tj. 10,9 proc. planu.

Porównując wykonanie wydatków w okresie styczeń – marzec 2024 r. z okresem styczeń – marzec 2023 r. wyższe wykonanie odnotowano w części 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 8,5 mld zł) co związane było z realizacją programu „Rodzina 800+” – od 1 stycznia 2024 r., wysokość świadczenia na dzieci wzrosła z 500 zł do 800 zł. Natomiast w zakresie dotacji przekazanej do FUS na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo wykonanie wyniosło 9,4 mld zł i było wyższe od wykonania w pierwszym kwartale 2023 r. o 0,7 mld zł tj. o ok. 7,7 proc.

Ponadto w ramach części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było wyższe o 11,2 mld zł w związku ze wzrostem wydatków w części oświatowej subwencji ogólnej w wyniku podwyżki płac dla nauczycieli o 30 proc. i dokonaniem rozliczenia środków należnych i już przekazanych. Ponadto w 2024 r. po raz pierwszy przekazano również środki na części rozwojową subwencji ogólnej dla JST.

W części 84 – Środki własne UE w okresie styczeń – marzec 2024 r. przekazano do budżetu UE więcej o 3,0 mld zł, (r/r). Było to spowodowane przede wszystkim rozliczeniem w marcu br. niedopłaty do budżetu UE z tytułu dostosowań VAT i DNB za lata poprzednie w kwocie 2 mld zł poprzez zwiększenie raty składki za ten miesiąc.

W części 85 – Budżety wojewodów wykonanie było wyższe o ok. 3,1 mld zł, głównie w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków stałych oraz środków przekazanych dla komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Sanitarnej a także środków na staże i specjalizacje medyczne.

Natomiast, w części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa przekazano mniej środków na wydatki o 0,9 mld zł, co wynika z rozkładu obsługi długu w ciągu roku.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ pab/ amac/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 15.04.2024, 14:26
Źródło informacji MF
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ