Newsletter

Prezes Pekao na EKG: przyjęcie euro w najbliższym czasie nie przyniosłoby Polsce korzyści

27.04.2022, 09:00aktualizacja: 27.04.2022, 09:05

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

PAP/S. Leszczyński (1)
PAP/S. Leszczyński (1)
W krótkiej perspektywie przyjęcie euro przez nasz kraj nie jest optymalnym rozwiązaniem, a i w dłuższej perspektywie pozostaje wiele znaków zapytania. Europejska unia bankowa nie wypracowała bowiem jeszcze wspólnego mechanizmu gwarantowania depozytów – przekonywał podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Leszek Skiba, prezes zarządu Banku Pekao S.A.

Prezes Skiba wziął udział w panelu dyskusyjnym „Euro – atuty i obawy”. W jego trakcie mówił o m.in. o tym dlaczego nie powinno się porzucać złotego w najbliższym czasie.

„Stopy procentowe byłyby u nas zbyt niskie, a niskie stopy przyczyniają się do inflacji, co widzimy w krajach bałtyckich” – przekonywał prezes Pekao S.A. (Na Litwie w marcu tego roku inflacja wyniosła 15,6 proc.). „Dlatego w krótkim terminie przyjęcie euro nie przyniosłoby Polsce korzyści” – podkreślał Leszek Skiba.

Euro jest korzystne dla krajów, które zajmują się produkcją przede wszystkim na eksport, np. dla Niemiec.

„U nich przyjęcie euro spowodowało, że naturalny w tym przypadku trend - aprecjacja (wzrost wartości waluty względem innych walut) została zahamowana. Niemcy nie mają swojej własnej waluty, można powiedzieć >>roztapiają się<< w morzu gospodarczym całej strefy euro i na tym korzystają” - tłumaczył prezes Pekao S.A.

Według niego, przyjęcie europejskiej waluty również w dłuższej perspektywie czasowej wymaga zastanowienia. Przynajmniej w świetle tego, że przynależność do europejskiego klubu euro wiąże się m. in. z koniecznością ponoszenia wydatków na mechanizmy pomocowe dla krajów południa. Nie został również wypracowany wspólny mechanizm gwarantowania depozytów przez europejską unię bankową. 

Unia ta powstała w odpowiedzi na ostatni kryzys finansowy z 2008 r. Obejmuje państwa UE należące do strefy euro, ale kraje spoza tego obszaru też mogą do niej przystąpić. Prace nad jej ostatecznym kształtem wciąż trwają, zwłaszcza nad wspomnianym już wspólnym mechanizmem gwarantowania depozytów. Dopóki nie zostaną zakończone, ryzyko związane z wejściem Polski do strefy euro jest duże. 

„Jeśli spojrzymy na etap prac związanych z unią bankową, to w dalszym ciągu brakuje tam wspólnego mechanizmu gwarantowania depozytów. Kraje północy i południa nie porozumiały się w sprawie utworzenia tego mechanizmu dla całej strefy euro, z racji tego, że kraje północy np. Niemcy czy Holandia nie są do końca przekonane, że powinny ze swoich systemów bankowych gwarantować depozyty w krajach, gdzie są słabsze sektory bankowe np. we Włoszech” – mówił Leszek Skiba.  

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach to jedno z najważniejszych wydarzeń ekonomiczno-biznesowych w Polsce. W dniach 25 – 27 kwietnia, podczas 150 sesji z udziałem tysiąca prelegentów, poruszane są najbardziej aktualne tematy istotne dla rozwoju gospodarki kraju, regionu i całego kontynentu.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
embeduj wideo
POBIERZ WIDEO
Wideo do bezpłatnego wykorzystania w całości (bez prawa do edycji lub wykorzystania fragmentów)
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 27.04.2022, 09:00
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ