Newsletter

Raport W4UA: pomoc dla Ukrainy skuteczniejsza przy dobrej współpracy i koordynacji działań wielu stron

20.04.2023, 15:14aktualizacja: 20.04.2023, 15:41

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

PAP/ S. Leszczyński(1)
PAP/ S. Leszczyński(1)
Kluczowe rekomendacje dla organizacji humanitarnych, firm, rządów i gmin dotyczące wszechstronnego wsparcia dla Ukrainy i jej mieszkańców - zostały przedstawione w raporcie W4UA, zaprezentowanym po raz pierwszy podczas konferencji w Centrum Prasowym PAP.

Raport „Wspólnie dla Ukrainy: Kompleksowy raport o potrzebach humanitarnych, społecznych i ekonomicznych” stanowi podsumowanie szczytu World for Ukraine w Rzeszowie-Jasionce i opiera się na wnioskach z ponad 40 paneli dyskusyjnych, prezentacji i warsztatów, które się tam odbyły. Szczyt miał miejsce w dniach 7-9 grudnia 2022 roku i zgromadził ponad 1500 uczestników. Jak zapowiedziano podczas konferencji prasowej tegoroczna edycja tego wydarzenia będzie miała miejsce w dniach 28-29 września w G2A Arenie w Rzeszowie-Jasionce.

„Szczyt World for Ukraine zgromadził ekspertów, praktyków, a przede wszystkim Ukraińców, którzy doświadczyli pierwszych 10 miesięcy wojny. Dyskusje podczas szczytu pokazały, że wyciągnięto wiele wniosków, pojawiły się nowe formy współpracy i zaprezentowano kreatywne pomysły na rozwiązanie palących problemów - mówi pomysłodawczyni i współautorka raportu Klaudia Klonowska z Fundacji World for Ukraine. - Raport W4UA powstał po to, aby zaprezentować zebraną wiedzę i podsumować kluczowe wnioski oraz zalecenia dla odpowiednich podmiotów. Chcemy nadal uczyć się od siebie nawzajem i współpracować, by pomóc Ukrainie w najbardziej efektywny sposób” - dodaje.

Oleh Kuts, konsul generalny Ukrainy w Lublinie tak skomentował szczyt World for Ukraine.

„Widziałem wiele spotkań międzynarodowych, ale ten szczyt był na najwyższym poziomie. To było bardzo ważne, że przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego mieli okazję porozmawiać. Często ludzie, którzy znajdują się pod ostrzałem nie wiedzą, jak prosić o pomoc i o co właściwie prosić. I właśnie na tym forum otrzymali super doświadczenie” - podkreślił Oleh Kuts i dodał, że premiera raportu z bardzo dobrymi rekomendacjami oznacza, że „naprawdę idziemy dalej” w tej cennej wymianie wiedzy.

Raport jest pierwszym kompleksowym kompendium wiedzy obejmującym różne aspekty funkcjonowania państwa, które stało się ofiarą agresji zbrojnej w XXI wieku, w Europie. Jego tematyka koncentruje się na takich dziedzinach jak: rekonstrukcja gospodarki, odbudowa miast i infrastruktury, kryzys żywnościowy, optymalizacja transportu, dostarczanie pomocy humanitarnej do najbardziej potrzebujących, edukacja, ochrona zdrowia (w tym opieka psychologiczna) oraz partnerstwo samorządowe.

„Na uwagę zasługuje uwzględnienie głównych aktorów zaangażowanych w walkę z kryzysem wywołanym wojną. Rządy i samorządy, biznes oraz trzeci sektor, którego rola jest nie do przecenienia, tworzą swoisty ekosystem, który dziś wspiera społeczeństwo ukraińskie w oporze i pozwala mu przetrwać, zaś jutro będzie gwarantował odbudowę kraju” - zwraca uwagę dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH Rektor Szkoły Głównej Handlowej, który objął raport patronatem.

Przez cały czas trwania wojny aktualny jest temat pomocy humanitarnej dla mieszkańców Ukrainy, w tym również dla uchodźców. Raport uwzględnia zalecenia w tym zakresie dla różnych podmiotów związanych z tego typu działaniami: organizacji humanitarnych, firm, rządów i gmin.

W raporcie podkreśla się wagę współpracy między tymi podmiotami oraz koordynacji prowadzonych przez nich działań - dla podniesienia skuteczności udzielanej pomocy. Jak wskazują autorzy opracowania pomoże to uniknąć powielania wysiłków, zagwarantuje optymalne wykorzystanie wiedzy i zasobów, pozwoli na trafną identyfikację potrzeb ludności.

W pomoc Ukrainie włączył się również prywatny biznes. Uber, który objął patronatem niniejszy raport, działania pomocowe rozpoczął już od pierwszego dnia wojny.

„Jako firma obecna w 80 miastach Ukrainy, zapewniliśmy ponad 100 000 darmowych przejazdów dla ukraińskich uchodźców, ich rodzin oraz pracowników organizacji pomocowych, by mogli oni docierać do bezpiecznych miejsc, dostać się do granicy kraju lub przemieścić się wewnątrz krajów udzielających pomocy - to jeden z przykładów naszego zaangażowania. Przekazaliśmy łącznie ponad 44 miliony złotych na cele humanitarne. Fundusze trafiły między innymi do Międzynarodowego Komitetu Ratunkowego, Czerwonego Krzyża, UNHCR, UNICEF i Światowego Programu Żywnościowego” - wymienia Marcin Moczyróg, dyrektor regionalny w UBER.

Dodaje, że kluczowa jest świadomość, że walka się nie skończyła. „Musimy ją kontynuować poprzez pomoc humanitarną i wsparcie odbudowy Ukrainy. Apeluję do sektora prywatnego: działajcie dalej, na tym etapie nie chodzi o zyski i biznes, chodzi o to, byśmy pomogli w tej trudnej sytuacji” - podkreślił dyrektor Moczyróg.

Niebagatelne znaczenie mają też działania państw europejskich, koncentrujące się na różnych formach pomocy, w tym finansowej i rzeczowej, dla walczącej Ukrainy, a także dla Ukraińców, którzy opuścili kraj w obawie przed działaniami agresora.

„Polska jest wśród liderów wsparcia Ukrainy. Pomoc dla ukraińskich obywateli wyceniono na 8,36 mld euro. Dziękujemy Polsce i Polakom za pomoc i wsparcie w walce z rosyjską agresją - mówi Oleh Kuts, konsul generalny Ukrainy w Lublinie. - Wszyscy marzymy o tym, żeby wojna jak najszybciej się skończyła. Ale póki trwa, Ukraina nadal potrzebuje pomocy humanitarnej. Obecnie ważne jest zaopatrzenie szpitali w leki, wyroby medyczne oraz sprzęt medyczny. Niezbędna jest również żywność, woda, środki higieniczne i sanitarne, żywność dla niemowląt, materacy, koce, śpiwory i pościel” - dodaje Oleg Kuts.

„Działamy i dlatego zwyciężymy. Zwyciężymy, bo mamy wspólne cele i wartości” - podsumowuje swoją wypowiedź konsul generalny Ukrainy. 

O swoich działaniach pomocowych mówili też zagraniczni goście konferencji.

„Naszą misją jest dostarczyć największą ilość pomocy dla możliwie największej liczby osób za najmniejszą kwotę i w możliwie najkrótszym czasie. Jestem wdzięczny Fundacji W4UA za profesjonalną organizację angażujących wydarzeń. Nawiązane tam relacje są bezcenne i umożliwiły Global Empowerment Mission skuteczne skalowanie naszych projektów pomocowych na Ukrainie” - zaznacza w filmie wyemitowanym na konferencji Michael Capponi, założyciel i prezes Global Empowerment Mission, światowej organizacji wyspecjalizowanej w niesieniu pomocy ofiarom m.in. katastrof naturalnych.

Majel Wilson, dyrektor operacyjna (COO) w Global Empowerment Mission Europe, podkreśla, że zdobyte przez ten podmiot doświadczenie okazało się bardzo przydatne również w konfliktach wojennych (pomoc humanitarna, wsparcie cywilów).

„Na granicy w Medyce pojawiliśmy się już drugiego dnia od rozpoczęcia się rosyjskiej inwazji, koncentrując się na przygotowaniu specjalnych punktów pomocy i infrastruktury dla uchodźców wojennych. Szybko zorientowaliśmy się jednak, że wyzwania stojące zarówno przed Ukrainą, jak i wspierającymi ją państwami europejskimi, są znacznie bardziej złożone i wymagają kompleksowych działach - opowiada Majel Wilson. - Dziś GEM działa na Ukrainie wzdłuż całej linii frontu dostarczając szczególnie zagrożonej ludności pomoc na wielką skalę. Zaopatrzenie dociera do ok. 100 tys. rodzin miesięcznie, a do tej pory skorzystały z niej już miliony osób” - powiedziała prelegentka.

Jak poinformowała przedstawicielka Global Empowerment Mission, jej organizacja jest także obecna w innych regionach świata, wszędzie tam, gdzie ludzi dotykają kryzysy humanitarne wywołane wojną i klęskami naturalnymi - ostatnio organizacja jest aktywna także w rejonach Turcji zniszczonych trzęsieniem ziemi.

Joanna Józefiak, założycielka i prezeska Mediciner International Healthcare Association, wskazuje jak kluczową kwestią na drodze odbudowy państwowości Ukrainy jest zabezpieczenie sprawnego systemu ochrony zdrowia. Jej stowarzyszenie zorganizowało dużą akcję pomocową dla szpitali i medyków przy linii frontu - w tym przekazanie sprzętu medycznego.

„Skupiliśmy się na pomocy medykom, bo oni są tak samo ważni jak wojsko, a wsparcie medyczne jest tak samo istotne jak broń, bo to ono pomaga przetrwać - mówi Joanna Józefiak. - Od początku wojny koordynujemy i wysyłamy transporty pomocy medycznej, we współpracy amerykańsko - niemieckiej szkolimy ukraiński personel medyczny, zajęliśmy się również koordynacją pomocy medycznej dla ewakuowanych do Polski sierot” - wyjaśnia.

Zwraca też uwagę na konieczność rozwinięcia systemu rehabilitacji i wsparcia psychologicznego dla żołnierzy i ludności cywilnej. Joanna Józefiak odnosząc się do szczytu w Rzeszowie-Jasionce ocenia go bardzo pozytywnie: „było tam tyle energii, że gdyby wyłączyli prąd to byśmy mieli światło”.

„W obliczu ciężkich wyzwań, jakie stają przed Ukrainą, ważne jest, abyśmy pozostali uważni i responsywni na jej bieżące potrzeby. Stajemy w solidarności z ludźmi Ukrainy i zobowiązujemy się do wsparcia ich wysiłków na rzecz postępu i stabilizacji” - mówi Brock Bierman, ekspert do spraw pomocy humanitarnej, prezes i CEO organizacji Ukraine Focus, były Administrator Pomocy Międzynarodowej Agencji Stanów Zjednoczonych (USAID).

Jak podkreśla, przygotowany raport jest bardzo ważny również z perspektywy samych organizacji pozarządowych zaangażowanych w pomoc Ukrainie.

„Dzięki niemu mogą one dostrzec wysiłki i zaangażowanie innych NGO’sów, a także skorzystać z ich doświadczeń. Na tej podstawie możliwa będzie jeszcze lepsza koordynacja działań organizacji zajmujących się wpieraniem Ukrainy w różnych obszarach, aby pomoc ta miała jak najbardziej całościowy charakter” - ocenia Brock Bierman.

Roman Brytanchuk z ukraińskiej organizacji SpivDiia, ogólnokrajowej platformy opartej na sieci centrów wsparcia w prawie wszystkich regionach Ukrainy, która łączy inicjatywy wolontariuszy, państwa i biznesu na rzecz pomocy humanitarnej i wsparcia obywateli Ukrainy w czasie wojny, przedstawił jej osiągnięcia.

„Udało nam się połączyć siły - hojność i zaangażowanie darczyńców, biznesu oraz instytucji publicznych, czego efekty są naprawdę fantastyczne. Tylko w tym roku zorganizowana przez nas pomoc humanitarna dotarła do 700 000 osób we wszystkich 24 regionach Ukrainy. Koncentrujemy się również na konkretnych potrzebach, takich jak pomoc psychologiczna dla dzieci, które są szczególnie dotknięte tym konfliktem” - mówi.

Raport Fundacji World For Ukraine został objęty honorowym patronatem Ambasady Ukrainy w Polsce, Rektora Szkoły Głównej Handlowej, prof. dr hab. Piotra Wachowiaka oraz Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Partnerami raportu są UBER oraz Communication Media Centre przy Ambasadzie Ukrainy w Polsce.

Fundacja World for Ukraine (W4UA) jest organizacją pozarządową, której głównym celem jest integracja i wspieranie wysiłków organizacji pozarządowych, instytucji rządowych i samorządowych, biznesu, mediów, think-tanków i osób prywatnych na rzecz narodu ukraińskiego. Fundacja corocznie organizuje Szczyt W4UA, który przyciąga wybitne głosy z Ukrainy i całego świata.

„Obiekt G2A Arena gościł w 2022 roku prezydenta USA Joe Bidena i wówczas wypowiedział on te słynne słowa >>Musimy pomagać tym, którzy potrzebują pomocy<<. To był taki impuls do tego, by myśleć o jakiejś formie działania, która mogłaby efektywnie przyczynić się do działań pomocowych” - wyjaśnia Bartosz Staniszewski z Fundacji World For Ukraine.

Raport Fundacji World For Ukraine jest dostępny online i można się z nim zapoznać na stronie www.w4ua.com.

Źródło informacji: PAP MediaRoom
 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
embeduj wideo
POBIERZ WIDEO
Wideo do bezpłatnego wykorzystania w całości (bez prawa do edycji lub wykorzystania fragmentów)
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 20.04.2023, 15:14
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii