Newsletter

Spór o infrastrukturę w Wilanowie - deweloper ujawnia prawdę

20.08.2014, 15:40aktualizacja: 20.08.2014, 15:40

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Niewielu mieszkańców Wilanowa zdaje sobie sprawę, gdy odkręca kran, spłukuje wodę w toalecie lub patrzy jak uliczne studzienki pochłaniają deszczówkę, że wszystko to zawdzięczają infrastrukturze utrzymywanej przez firmę Polnord. To 30 km rur i kanałów, liczne przepompownie ścieków, skomplikowany system odprowadzania wód deszczowych schodzący się do oczyszczalni wód opadowych, położonej na dwuhektarowej działce przy ul. Karuzela.

Te ogromne inwestycje obsługujące obszar 3/4 dzielnicy Wilanów o łącznej wartości przekraczającej 100 mln zł nie powstały z pieniędzy publicznych tylko zostały sfinansowane i są utrzymywane nadal z prywatnych pieniędzy giełdowej firmy Polnord.

Przez ostatnie 10 lat Polnord tolerował sytuację, w której infrastruktura była przez miejską spółkę MPWIK bezumownie i bezkosztowo używana w celu czerpania przez MPWIK ponadprzeciętnych zysków. Ponadprzeciętnych, gdyż MPWIK pobiera opłaty według standardowego cennika obowiązującego w Warszawie, a tylko w Wilanowie koszty związane z utrzymaniem infrastruktury ponosi Polnord.

Warto przy tym wiedzieć, że ustawowym obowiązkiem MPWIK jest odpłatne przejęcie infrastruktury wybudowanej przez inwestora prywatnego, od obowiązku którego MPWIK przez lata skutecznie się uchylała.

Polnord, z jednej strony nie mogąc polubownie porozumieć się z MPWIK, a z drugiej nie mogąc dalej tolerować status quo, skierował w stosunku do MPWIK pozwy sądowe, aby dochodzić sprawiedliwości. Od tego czasu MPWIK zaprzestała wydawania dla nowo planowanych inwestycji Polnordu uzgodnień w zakresie podłączania do infrastruktury, co w praktyce uniemożliwia Polnordowi kontynuowanie działalności deweloperskiej w Wilanowie. W wydawanych odmowach MPWIK powołuje się na "nieuregulowany status formalno-prawny instalacji wodno-kanalizacyjnej".

Dlaczego przez 10 lat ten "nieuregulowany" status prawny, który był i jest doskonale znany MPWIK, nie przeszkadzał MPWIK w wydawaniu takich uzgodnień dla Polnordu i wszystkich innych inwestorów budujących w Miasteczku Wilanów, czego dowodem są wybudowane osiedla, szpital i szkoły, zaś po założeniu MPWIK spraw sądowych, pomimo iż status formalno-prawy nie zmienił się, MPWIK zaczęła negatywnie opiniować nowo planowane inwestycje mieszkaniowe Polnordu?

Dlaczego MPWIK wywiera w ten sposób nacisk na Polnord w toczących się zaawansowanych postępowaniach sądowych?

W sprawie istotna wydaje się umowa z 1999 r, na którą powołuje się MPWIK, twierdząc, że Polnord zobowiązany jest darować MPWIK infrastrukturę za darmo.

Dlaczego i na jakiej podstawie MPWIK uważa, że Polnord powinien odpowiadać za zobowiązania zawarte w umowie, których Polnord nie jest i nigdy nie był stroną?(Według wiedzy spółki umowę tę prywatni inwestorzy, którzy byli jej stroną, wypowiedzieli ze względu na brak realizacji zobowiązań dzielnicy - drugiej strony umowy).

Polnord zadeklarował i nadal deklaruje gotowość kompleksowego rozwiązania całokształtu spraw dotyczących wilanowskiej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Deweloper niezmiennie wyraża chęć pozasądowego rozwiązania sporów. Nie jest to jednak możliwe, gdyż dotychczasowe propozycje spotkań są systematycznie odrzucane przez MPWIK.

"Dostrzegamy istotny i nierozerwalny związek pomiędzy koniecznym przeniesieniem własności infrastruktury z Polnord na MPWIK, a jej dalszą eksploatacją przez MPWiK. Ku naszemu zdziwieniu, MPWiK jest zainteresowana wyłącznie dalszym korzystaniem z naszej infrastruktury, ewentualnie partycypacją w kosztach eksploatacji, nie chce jednak słyszeć o odpłatnym przejęciu na siebie własności infrastruktury. To tak, jakby ktoś przez 10 lat zarabiał jeżdżąc cudzą taksówką, a po latach zaproponował, że dorzuci się do benzyny. Nie rozumiemy takiego stanowiska" - mówi Piotr Wesołowski, prezes Zarządu Polnord S.A.

Polnord przez 10 lat ponosił koszty utrzymywania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Wilanowie, choć nie jest do tego zobowiązany, a korzyści z eksploatacji sieci czerpał i czerpie przez ten czas wyłącznie MPWIK.

Wobec braku możliwości porozumienia z MPWIK, Polnord zapowiedział, że we wrześniu 2014 roku zaprzestanie ponoszenia kosztów eksploatacji infrastruktury.

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 20.08.2014, 15:40
Źródło informacji Polnord S.A.
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ