Newsletter

Zdrowie i styl życia

Program Ulam NAWA na rzecz umiędzynarodowienia polskiej nauki i szkolnictwa wyższego

28.02.2024, 14:34aktualizacja: 28.02.2024, 15:11

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Ulam - grafika
Ulam - grafika
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej od początku istnienia działa na rzecz umiędzynarodowienia polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. Jednym z programów, który pozwala na zwiększanie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych jest program Ulam NAWA. Właśnie otwarto nabór wniosków do szóstej edycji, który potrwa do 15 maja br.

„Co roku zauważalny jest większy zasięg programu Ulam NAWA wśród międzynarodowej społeczności naukowej. Cieszymy się, że ogłaszamy kolejną edycję tego prestiżowego programu. Ufamy, że przyznane granty będą pomocne w dążeniu do doskonałości naukowej, zaś kariera wszystkich badaczy post-doc dzięki finansowaniu NAWA nabierze tempa” - mówi dr Dawid Kostecki, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Oprócz wymiany wiedzy i doświadczeń, beneficjenci programu Ulam NAWA mają okazję do budowania szerokiej sieci kontaktów oraz nawiązywania owocnej współpracy zarówno na płaszczyźnie naukowej, jak i społecznej. To też szansa wymiany kulturowej i lepsze zrozumienie drugiego człowieka.

„Ta współpraca może prowadzić do długotrwałych relacji akademickich, wspólnych projektów badawczych oraz wymiany myśli i pomysłów, a także do transferu know-how. Jest to kluczowy kierunek w procesie internacjonalizacji polskiej nauki oraz w budowaniu wizerunku Polski w międzynarodowym środowisku akademickim. Obecnie możemy śmiało stwierdzić, że Polska jest atrakcyjnym miejscem do prowadzenia badań naukowych. Nasze uczelnie dysponują infrastrukturą badawczą na bardzo dobrym poziomie. Nawiązywane kontakty są niezwykle wartościowe dla jakości prowadzonych badań, zaś program Ulam NAWA wpisuje się w złotą dewizę Agencji - >>nauka nie zna granic<<.” - dodał dr Kostecki.

Program Ulam NAWA pozwala na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, umożliwia im odbycie stażu, a także nawiązanie i pogłębienie współpracy naukowej w polskich ośrodkach badawczych oraz akademickich.

Do tej pory z udziału w programie skorzystało 303 naukowców i naukowczyń z całego świata. Reprezentowane są m.in. takie kraje jak: Niemcy, Włochy, Brazylia, Argentyna, Egipt, Stany Zjednoczone, Australia, Chile, Meksyk czy Wietnam. Najliczniej reprezentowane dziedziny wg klasyfikacji OECD to nauki przyrodnicze oraz inżynieryjno-techniczne.

Dotychczasowi beneficjenci najczęściej prowadzą badania na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Politechnice Wrocławskiej. Są i byli także obecni na uczelniach w Toruniu, Opolu, czy Szczecinie. Warto podkreślić, że na realizację projektów wybierane są również Instytuty PAN oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Więcej na stronie: https://nawa.gov.pl/en/nawa/news/nabor-do-6-edycji-programu-ulam-nawa-otwarty

Źródło informacji: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 28.02.2024, 14:34
Źródło informacji Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii