Newsletter

ECHO INVESTMENT SA Raport okresowy roczny RR

29.03.2023, 00:04aktualizacja: 29.03.2023, 00:05

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy roczny RR
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2 021 2022 2 021
Przychody 353 735,00 437 722,00 75 451,00 95 625,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 254 147,00 105 247,00 54 209,00 22 992,00
Zysk brutto 99 712,00 32 435,00 21 268,00 7 086,00
Zysk netto 100 212,00 27 842,00 21 375,00 6 082,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -40 586,00 49 418,00 -8 657,00 10 796,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 553 077,00 142 426,00 117 970,00 31 114,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -470 657,00 -225 042,00 -100 390,00 -49 163,00
Przepływy pieniężne netto, razem 41 834,00 -33 198,00 8 923,00 -7 252,00
Aktywa, razem 3 118 245,00 3 526 016,00 664 885,00 766 625,00
Zobowiązania długoterminowe 1 246 581,00 1 437 513,00 265 801,00 312 544,00
Zobowiązania krótkoterminowe 800 353,00 935 819,00 170 655,00 203 465,00
Kapitał własny 1 071 311,00 1 152 684,00 228 429,00 250 616,00
Kapitał zakładowy 20 635,00 20 635,00 4 400,00 4 486,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 29.03.2023, 00:04
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii