Newsletter

GAZ-SYSTEM na Forum Wizja Rozwoju: infrastruktura gazowa po 2050 r. może dalej służyć zeroemisyjnej gospodarce

21.06.2023, 16:10aktualizacja: 21.06.2023, 16:32

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

PAP/ M. Kmieciński
PAP/ M. Kmieciński
Zielona, nowoczesna, konkurencyjna - tak w 2050 roku wyglądać ma zdekarbonizowana Europa, jednak realizacja ambitnych celów klimatycznych UE zależeć będzie od całkowitej elektryfikacji transportu, przemysłu oraz praktycznie każdego sektora gospodarki. Kluczową rolę w tym procesie, obok OZE i atomu, ma do odegrania gaz oraz tzw. paliwa przyszłości, czyli wodór i biometan.

Odchodzenie od węgla oznacza konieczność rozwinięcia innych, przyjaznych środowisku źródeł energii. Zapotrzebowanie na nie będzie bowiem systematycznie rosło, zarówno w wyniku ciągłego rozwoju gospodarczego, jak i postępującej elektryfikacji kolejnych gałęzi gospodarki. O wyzwaniach, kosztach i szansach związanych z dekarbonizacją UE debatowano podczas jednego z paneli eksperckich w trakcie szóstej edycji kongresu Forum Wizja Rozwoju w Gdyni.

„Jako pierwsza firma w swojej długofalowej strategii napisaliśmy wprost o tzw. integracji sektorów (ang. sector coupling), czyli potrzebie stopniowego łączenia wszystkich sektorów gospodarki, które wytwarzają, zużywają i magazynują energię. Taka integracja, oparta przede wszystkim na energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych i surowców przyjaznych środowisku, powinna pozwolić na uzyskanie zerowej emisji CO2 do 2050 roku” - powiedziała Lidia Marcinkowska-Bartkowiak, dyrektor Pionu Strategii i Zrównoważonego Rozwoju w GAZ-SYSTEM.

GAZ-SYSTEM jest strategicznym podmiotem w polskiej gospodarce, odpowiadającym za transport gazu ziemnego i zarządzającym najważniejszymi gazociągami oraz obiektami gazowymi w Polsce. Spółka zaangażowana jest również w budowę połączeń międzysystemowych z Litwą i Słowacją oraz projektowanie gazociągów lądowych, które połączą planowany terminal pływający FSRU w Zatoce Gdańskiej z krajowym systemem przesyłowym, zapewniając stabilne dostawy surowca również na rynki zagraniczne.

„Z jednej strony konsekwentnie realizujemy politykę odchodzenia od wysokoemisyjnych źródeł, z drugiej zaś musimy zaspokajać stale rosnące zapotrzebowanie energetyczne naszego kraju i jego społeczeństwa. Atom to wciąż odległa perspektywa, zaś OZE, pomimo rekordowego tempa rozwoju, zwyczajnie nie gwarantują stałych, niezakłóconych dostaw. To wszystko tworzy przestrzeń dla wykorzystania potencjału drzemiącego obecnie w gazie ziemnym” - podkreślała Lidia Marcinkowska-Bartkowiak.

Ekspertka zaznaczyła, że sector coupling musi przede wszystkim oznaczać realizację wspólnych inwestycji infrastrukturalnych, skrojonych na potrzeby więcej niż jednej branży. W jej opinii przeznaczanie miliardów złotych na nowe sieci przesyłowe dedykowane jedynie gazowi ziemnemu, z definicji będącemu „paliwem przejściowym” pomiędzy węglem a źródłami zeroemisyjnymi, byłoby marnowaniem tak olbrzymich środków.

„Dlatego nasze inwestycje są szeroko konsultowane z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi, dystrybutorami, przedsiębiorstwami i instytucjami, gdyż zbudowana na potrzeby przesyłu gazu infrastruktura w przyszłości będzie dostosowana do transportu innych, całkowicie już zielonych surowców - biometanu czy wodoru. Aby jednak taka transformacja miała sens, musi być przemyślana i przeprowadzona wspólnie” - deklarowała przedstawicielka GAZ-SYSTEM.

Integracja i współpraca różnych sektorów mają tym większy sens, że dziś nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak dokładnie funkcjonować będzie europejska gospodarka w perspektywie niemal ćwierćwiecza.

„Wszystko zależy od rozwoju nowych technologii, uwarunkowań geopolitycznych i ewentualnych, a obecnie trudnych do przewidzenia, wydarzeń. Dlatego naszym zadaniem jest stałe obserwowanie globalnych trendów i wykorzystanie siły oraz odporności polskiej gospodarki” - konkludowała Lidia Marcinkowska-Bartkowiak.

Źródło informacji: PAP MediaRoom
 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
embeduj wideo
POBIERZ WIDEO
Wideo do bezpłatnego wykorzystania w całości (bez prawa do edycji lub wykorzystania fragmentów)
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 21.06.2023, 16:10
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ